SJPONZERS
EËSVOLGENDE AKTIVITEIT BESSEMEBÈNJERS

Senijore Sjpektakel
Dónderdig 15 november 13. 45 oer in de Tent

Aaftéllee
ôntvang nuujtsbreef
Eure naam
Eur meeladres
Bedaaaaaaank 22-11-2012
10 daag lang höbbe veer ós 6x11-jaorig bestaan gevierd. Weer kčnne terökkieke op ein super gesjlaag feës, mit eigelik allein mčr hoagtepunjte. ... laes meë

10 daag lang höbbe veer ós 6x11-jaorig bestaan gevierd. Weer kènne terökkieke op ein super gesjlaag feës, mit eigelik allein mèr hoagtepunjte. Of ’t noe de Mjoezekel, het Gala, het Sjpektakel of de WW-Band waor. Mer auch de Pleej Bek Sjo, de resepsie, Bor Got Talent, en de aafsjloeting op zunjig  waore maë dan de meute waert.

 

Dat waor neet meugelik zònger uch.

Daoróm:

Bedank sjponsors, veur de sjteun.

Bedank vriewilligers, veur de hullèp.

Bedank bezeukers, veur ’t kómme en veur ’t applaus.

Bedank ómwonende, veur ’t begrip.

Bedank jederein, veur ein geweldig feës.

 

Besjtuur en raod van ellèf van Vastelaovesvereiniging De Bessemebènjers Bor

(Oh jao, op deze website gebeurt veurluipig neet mae väöl. Kiek veur 't Bessemebènjers-nuuts op www.bessemebenjers.nl of op feesboek van de Bessemebènjers


WW-BAND OETVERKOCH 16-11-2012
Het konsert dat de WW-Band op zaoterdigaovend 17 november geuf in Bor is OETVERKOCH. ... laes meë

Het konsert dat de WW-Band op zaoterdigaovend 17 november geuf in Bor is OETVERKOCH. Aan de tent zeen gein kaerte te kriege.


Oetneuëdiging veur zunjig 15-11-2012
’t Jubilejumfeës van ózze Vereiniging (De Bessemebčnjers) is al weer bienao aafgeloupe. Wat nog res, is ’t konsert, zaoterdig, van de WW-Band (oetverkoch) en de feëstelikheeje op zunjigmiddig/aovend. ... laes meë

 

’t Jubilejumfeës van ózze Vereiniging (De Bessemebènjers) is al weer bienao aafgeloupe. Wat nog res, is ’t konsert, zaoterdig, van de WW-Band (oetverkoch) en de feëstelikheeje op zunjigmiddig/aovend.

 

Veur dae middig/aovend wille weer uch oetneuëdige. Es ’n klein bedenkske kriege leeje en vriewilligers oet hènj van de prinsepaare de speciale jubilejum-pin. Daonaeve zulle v’r mit get seremonijeel vertaon de nuuje vors en de nuuje veurzitter installere, net zoa wie v’r dan auch aafsjeid numme van ’n paar leeje van de Raod van Ellèf en ein paar nuuj leeje van de Senaat installere.

Op zunjigmiddig beginne v’r ronjd 14.11 oer. Óm hauf drie zeen de eëste plichpleginge geplend, en óm hauf veer sjtaon de twaede plichtplegingen op ’t program. Tösjedoor, en auch daonao, es Party Band LOL de zaal vermaak, zeet geer in de gelaegeheid om de jubilejum-pin te kriege.

Veer neuëdige uch dus van harte oet deze zunjigmiddig te bezeuke en mit ós op ’n sjoan wies het 6 x 11-jaorig jubilejumfeës aaf te sjloete..

 

Bestuur en raod van ellèf VV De Bessemebènjers


Kaertjes allein nog bie de veurverkoupadresse 14-11-2012
Luuj die via deze sait nog 'n kaertje wille besjtelle veur 't konsert van de WW-band motte zich sjpooje. Tot goonzigaovend 14 november 19 oer is dat meugelik. Daonao neet mae. ... laes meë

De kaartverkoup via deze sait veur 't konsert van de WW-band is inmiddels gesjlaote.

Kaertjes zeen allein nog te kriege bie de veurverkoupadresse, es se dao nog op veurraod zeen. Veer doon ós bes om de nog besjikbare kaertjes zoa good meugelik te verdeile euver de versjillende veurverkoupadresse, mer dat wurt wie langer wie lestiger omdat 'ter op dit moment (deenzig 13 november 16 oer) nog mer zo'n honderd kaertjes euver zeen.

Trouwens, 't T-shirt hienaeve is extra veur dit konsert in Bor óntworpe en aleein ónger 't optraeje op de 17e november in de tent te koup.


De eëste foto's 12-11-2012
De eëste offisjele foto's van het 6x11 zeen klaor. Mit dank aan ozze hoffotograve Action-foto.nl ... laes meë

De eëste offisjele foto's van het 6x11 zeen klaor. Mit dank aan ozze hoffotograve Action-foto.nl

 

Wilt g'r alle foto's zeen, klik dan hier.


Trouwes, auch de anger luuj die wie dan auch foto's op 't internet höbbe gezat, zeen v'r gans erkentelik.


Prinse oetgeroope 10-11-2012
Peter Buckx is gisteraovend oetgeroope tot prins van De Bessemebčnjers. Wil en Angele Lebens zeen het seniejore-prinsepaar dit jaor. En vanmiddig is het jeugprinsepaar oetgerope: Gijs de Kever en Maud Derhaag ... laes meë

Peter Buckx is gisteraovend oetgeroope tot prins van De Bessemebènjers. Wil en Angele Lebens zeen het seniejore-prinsepaar dit jaor. En vanmiddig is het jeugprinsepaar oetgerope: Gijs de Kever en Maud Derhaag

Hie-ónger de offisjele foto's. Kiek veur mae op www.bessemebenjers.nl

 

Prins Peter I                                  Jeugprins Gijs I en                  Senioreprins Wil II en  

                                                      jeugprinses Maud                   senioreprinses Angele


Limburgs Mitzčng Gala Oetverkoch 09-11-2012
Het Limburgs Mitzčng Gala mit Beppie, Erwin, W-Dreej en Kartoesj is OETVERKOCH. ... laes meë

Het Limburgs Mitzèng Gala mit Beppie, Erwin, W-Dreej en Kartoesj is OETVERKOCH. Het Gala wurt gehauwte op zaoterdig 10 november vanaaf 20.11 oer.